Mindfulness voor Kinderen

Informatie voor ouders, kinderen en scholen


Informatie voor ouders

Mindfulness betekent opmerkzaam zijn, bewust aanwezig zijn in het hier en nu. Open en vriendelijk proberen te begrijpen wat er aan de hand is, zonder te oordelen.

Wat houdt de training in?
Het is een methode van 8 weken, waarin de kinderen elke week een uur bij elkaar komen.

Door middel van oefeningen, meditatie, verhalen en bewegen, leren kinderen aandacht te hebben voor wat ze waarnemen, denken, doen en voelen. Zonder er meteen op te reageren. Ze leren hun binnenwereld beter kennen en begrijpen. Zonder hierover te oordelen,  deze af te wijzen , weg te duwen of er helemaal in op te gaan. Ze leren accepteren dat dingen soms zijn zoals ze zijn. Dat gedachten ook maar gedachten zijn. Patronen kunnen worden doorbroken.

Door dit al op jonge leeftijd te oefenen, ontwikkelen kinderen vaardigheden die hen beter in staat stellen om te gaan, met de drukte van de wereld waarin ze opgroeien.  Ze leren zichzelf beter kennen, ervaren wat hun grenzen zijn,  ontwikkelen zelfvertrouwen,  leren mild te zijn ten opzichte van zichzelf en anderen.
kinderen enthousiast renned


Informatie voor kinderen

▪  pieker je vaak?
▪  ben je bang om fouten te maken?
▪  voel je je onzeker of bang om wat anderen over jou denken?
▪  kom je moeilijk in slaap?
▪  kun je je slecht concentreren en ben je snel afgeleid?
▪  heb je verdriet, ben je boos of bang en vind je het moeilijk om hierover te praten?
▪  vind je het moeilijk om rust te vinden en eens even niets te doen?
▪  word je soms zo boos dat je dingen doet die je eigenlijk niet wil doen?

Als je merkt dat sommige van deze punten ook met jou te maken hebben, kan mindfulness misschien iets voor jou zijn.  

Wat leer je bij een training mindfulness?  
Mindfulness leert je op een vriendelijke manier te kijken naar wat er niet goed gaat. Zonder er kritiek op te hebben. Je wordt bewust van alles wat je voelt, denkt of doet. Leert de dingen te accepteren zoals ze zijn. Kijken naar wat er nú is en niet wat er misschien gaat komen…

Hoe ziet de training eruit?
Er worden allerlei oefeningen gedaan met een groepje kinderen van 8 t/m 12 jaar. Denk hierbij aan bewegingsoefeningen, spellen, ontspanningsoefeningen. Luisteren naar een verhaal rondom het thema. Je leert de pauzeknop te gebruiken waardoor je eigen accu steeds even kan opladen. Voor wie wil, kunnen er tijdens de oefeningen ervaringen gedeeld worden. 

Uit hoeveel bijeenkomsten bestaat de training?
Je komt acht keer naar de cursus, een keer per week een uur. Daarnaast is het belangrijk dat je elke dag thuis 10 minuten oefent met behulp van de c.d. Dit kan met je ouders.
Terug naar boven

kinderen relaxed liggend

Informatie voor scholen

Mindfulness op scholen wordt gegeven volgens de methode “aandacht werkt”.

Wat houdt dit in?
Gedurende 8 weken wordt er in de klas een keer per week, ongeveer drie kwartier, besteed aan mindfulness door de trainer.  Daarnaast is het belangrijk dat de leerkracht de overige dagen van de week, 10 minuten oefent met de kinderen. Voor een nog groter rendement zal de rest van het jaar 5 minuten per dag volstaan. Oefening baart kunst!!!

Meer specifiek:
Er zijn 4 handboeken ontwikkeld en wel voor 4-8 jarige, 8-12 jarigen, 12 tot 14 en 15 - 17 jarigen. Deze handboeken dienen voor de mindfulteacher als leidraad bij het geven van de training. Het lesmateriaal bevat oefeningen, verhalen, spellen, allen ondersteund door fantasierijke beelden en metaforen (zoals het stilzitten als een kikker, met de aandacht bij je adem), de pauzeknop aanzetten om even tot rust te komen.
Voor het oefenen tussendoor is de bijbehorende CD uitermate geschikt, om de dag mee te beginnen of voorafgaand aan een toets. Deze bevat oefeningen die gemiddeld zo’n 5 minuten duren.

Achtergrond
De methode  “aandacht werkt” is ontwikkeld door Eline Snel (auteur van het boekje “stilzitten als een kikker”). Zij weet met dit programma een brug te slaan tussen de door  Kabat-Zinn ontwikkelde methode mindfulness voor volwassenen en de toepassing voor kinderen.  

Effecten
De meest voorkomende effecten van de training zijn:
▪  verbeterde aandacht en concentratie
▪  toename geheugencapaciteit
▪  meer impulscontrole
▪  een hoofd vol met gedachen tot rust laten komen
▪  uit het hoofd in je lijf komen
▪  verbeterde emotie regulatie
▪  meer zelfvetrouwen
▪  mild en begripvol zijn voor jezelf en anderen

Wanneer u als school geïnteresseerd bent of u wilt ouders kennis laten maken met mindfulness, dan kan ik op een teamvergadering of ouderavond informatie geven over de methode “aandacht werkt” en een enkele oefening doen. 

Cobi de Graaf
Aanmelden per  email: training@mindfulness-kinderen.eu
Per telefoon: 06 40552303

Terug naar boven

Mindfulness voor Kinderen - Trainer: Cobi de Graaf
Adres: Voltastraat 4, 3817KN Amersfoort  -  Telefoon: 0640552303 -  E-mail: training@mindfulness-kinderen.eu