Mindfulness voor Kinderen

De effecten

Hoewel het effect van mindfulness voor kinderen minder uitgebreid is onderzocht dan het effect van mindfulness voor volwassenen, hebben verschillende onderzoeken veelbelovende resultaten laten zien.

Er is onderzoek gedaan naar het effect van mindfulness voor kinderen. Lees hier bijvoorbeeld het artikel van drs. H.R. Nanninga en mr. dr. B.B. Sizoo over het effect van mindfulness en de methode ‘Aandacht Werkt!’ op kinderen met een autistische stoornis. Verschenen in het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (september 2012). De uitkomsten waren aanzienlijk:

Er trad een significante verbetering op bij stemmingswisselingen

Er trad ook verbetering op bij angstklachten

De kinderen ervoeren een groter gevoel van fysiek welzijn

En, niet onbelangrijk, de kinderen vonden het fijn om naar een training te komen

Bögels en collega’s (2008) hebben een onderzoek uitgevoerd naar het effect van mindfulness en kinderen met externaliserende stoornissen.
Na het volgen van de training lieten de kinderen een verbetering zien in aandacht, blijdschap, bewustzijn en een vermindering van psycho-pathologie. Ook presteerden deze kinderen beter op een aandachtstest.
Ouders meldden na de training dat de kinderen meer zelfcontrole hadden, zich minder terug-trokken en meer rekening hielden met anderen.

Semple en collega’s (2005) lieten na een mindfulnesstraining voor kinderen een verbetering zien in aandacht en een vermindering van angst. Harrison, Manocha en Rubia (2004) gebruikten meditatie als familie behandeling voor kinderen met ADHD. Hun studie toonde aan dat de kinderen minder ADHD-symptomen lieten zien, meer zelfvertrouwen hadden en beter in staat waren relaties met anderen aan te gaan. De kinderen zelf meldden een beter slaappatroon en minder last van angst te hebben. Tevens konden zij zich op school beter concentreren en ondervonden zij minder conflicten. Ouders voelden zich minder gestresst en meer bekwaam in het omgaan met het gedrag van hun kind.

Bron: http://www.mindfulnessvoorkinderen.com/mindfulness_kinderen/effecten

Mindfulness voor Kinderen - Trainer: Cobi de Graaf
Adres: Voltastraat 4, 3817KN Amersfoort  -  Telefoon: 0640552303 -  E-mail: training@mindfulness-kinderen.eu