Mindfulness voor Kinderen

Kinderen op een rijtje

Mindfulness...

...dit betekent letterlijk : opmerkzaamheid, bewust aanwezig zijn in het hier en nu, vriendelijk en zonder oordeel.

Tijdens de training ontwikkelen kinderen op een speelse manier  een  belangrijk instrument: aandacht. Door middel van oefeningen, spel en meditaties, leren ze omgaan met rust en onrust op momenten dat deze er zijn. Ze gaan onprettige gevoelens en negatieve gedachten (h)erkennen, zonder ze weg te stoppen, maar leren er vriendelijke aandacht aan te geven.
Ze leren zichzelf en hun omgeving waar te nemen op een niet oordelende,  accepterende manier. Kwaliteiten als concentratie, geduld, verdraagzaamheid  worden ontwikkeld en stellen hen beter in staat om te gaan met de weers-omstandigheden van het leven.

In de training Mindfulness voor Kinderen wordt gewerkt vanuit de methode
"aandacht werkt" van Eline Snel. De training wordt gegeven in groepsverband door
Cobi de Graaf, gecertificeerd kindertrainer.

Mindfulness voor Kinderen - Trainer: Cobi de Graaf
Adres: Voltastraat 4, 3817KN Amersfoort  -  Telefoon: 0640552303 -  E-mail: training@mindfulness-kinderen.eu